BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

Dünyanın "İç Badem" talebinin, Uzakdoğu pazarında devreye girmesi ile her yıl yaklaşık %15 oranında arttığı tahmin edilmektedir. Ülkemizde üretilen badem yetersiz olmasından dolayı 30.000 ton ithalatımız bulunmaktadır. Yüksek talep nedeniyle kaliteli iç bademlerin satış fiyatı çok yüksektir. Bu yüzden iç ve dış pazarın isteklerine, dünyanın geçerli rekabet koşullarına uygun iç badem üretimi iyi bir yatırım olduğu görülmektedir. Türkiye’de uygun bölgelerde kurulacak modern bahçeler sayesinde pazar talebi rahatlıkla karşılanabilecektir.

Badem ağacı 3. yılda meyve vermeye başlar. Olgunlaşmış ve kurutulmuş meyvelerde dış kabuk kuruyarak kendiliğinden sert kabuktan ayrılır. Bademler özelliklerine göre dörde ayrılır.

  1. El bademleri
  2. Diş bademleri
  3. Taş bademleri
  4. Sert bademler

Ağaçlar 6 m – 8 m boylanır. Yayvan şekilli ağaçlar meydana getirir. Badem ağacının ortalama ömrü 50 yıl civarıdır. Ülkemizde badem yetiştiricilinde Doğu Karadeniz’in kıyı bölgesi ile yüksek yaylalar dışında her yerde badem yetiştirilebilmektedir.

Yazları kurak-sıcak, kışları ılık-yağışlı Akdeniz iklimi idealdir. Erken ilkbaharda don riski az olan sıcak yerler tercih edilmelidir. Ege bölgesi başta olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde badem yetiştirilmektedir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri Türkiye üretiminin üçte ikisine sahiptir. Diğer ülkelerde ıslah edilmiş orta ve geç çiçek açan badem çeşitleri soğuk iklim bölgelerinde de (Orta Anadolu gibi) badem yetiştirilmesine imkan vermektedir.

Toprak İstekleri

Toprak istekleri bakımından seçiciliği fazla olmayan bir meyve türüdür. Hafif derin, süzek, alüvyonlu topraklarda iyi ürün verir.

Badem kuraklığa en dayanıklı ağaç türleri arasında yer almaktadır. Ancak sulandığı zaman verimliği arttırmaktadır.

Yıllık olarak en az 300-600 mm yağış gerekir. Arazinin yapısına göre damla sulama sistemi, mini spring sulama sistemi yâda karık sulama sistemi kullanılmalıdır. Verimi 2-4 kat arttırmak için sulama aksatılmamalıdır.

Ülkemizde de bol ve kaliteli ürün elde etmek için badem bahçeleri sulama olanağı bulunan arazilere kurulmalıdır.

Örnek olarak;